เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเลือกเพศลูกโดยไม่ใช้วิธี IVF?

image1

พ่อแม่ในปัจจุบันสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆในการตั้งครรภ์ ได้มากขึ้น ในอดีต พ่อแม่จะได้รู้เพศของลูกหลังจากคลอดแล้วเท่านั้น แต่ในวันนี้ พ่อแม่สามารถเลือกเพศของลูกได้เพราะความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การเลือกเพศลูก หมายถึงการเลือกเพศของทารกที่จะอยู่ในครรภ์ โดยปกติแล้วสามารถทำได้โดยการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการฝังตัว (PGS) ระหว่างทำการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF Treatment) การเลือกเพศลูกโดยวิธี IVF ถือเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการรับประกันเพศของลูก ถึงกระนั้นก็อาจมีตัวเลือกอื่นที่คุณสามารถเลือกได้ ก่อนที่เราจะเจาะลึกเรื่องนี้ เราจะมาพิจารณาก่อนว่าทำไมการเลือกเพศลูกจึงสำคัญ

ทำไมจึงต้องเลือกเพศลูก

ความต้องการที่จะตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกที่มีเพศเฉพาะเจาะจงอาจเกิดจากหลายเหตุผล หนึ่งในเหตุผลที่พบมากที่สุดคือความสมดุลทางเพศ สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อในครอบครัวมีลูกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นเพศเดียวกันและต้องการตั้งครรภ์ลูกอีกคนหนึ่งเป็นเพศตรงข้ามเพื่อให้มีลูกทั้งสองเพศในครอบครัว 

อีกหนึ่งเหตุผลคือการหลีกเลี่ยงภาวะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ เมื่อมีภาวะทางพันธุกรรมที่จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้น ในกรณีนี้ ครอบครัวอาจต้องการมีลูกเป็นเพศตรงข้ามเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

ในบางวัฒนธรรม หรือความต้องการส่วนตัว พ่อแม่อาจต้องการลูกคนแรกเป็นเพศที่เฉพาะเจาะจง ในกรณีที่พ่อแม่ต้องการจะมีลูกแค่คนเดียว พวกเขาอาจต้องการเลือกเพศของลูก พ่อแม่ที่สูญเสียลูกเพศใดเพศหนึ่งไปอาจต้องการมีลูกอีกคนหนึ่งในเพศเดียวกัน

การเลือกเพศลูกมาจากหลายเหตุผล และข่าวดีสำหรับพ่อแม่จำนวนมากคือมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกเพศของลูกด้วยวิธีที่หลากหลาย ในที่นี้ เราจะมาพิจารณาต่อไปว่าวิธี IVF ช่วยได้อย่างไรบ้าง

IVF

ใน IVF treatment พ่อแม่จะต้องผ่านหลายขั้นตอนเพื่อฝังตัวอ่อนของเพศที่ต้องการ เมื่อพ่อแม่ผ่านการคัดกรองแล้ว ฝ่ายหญิงจะต้องผ่านกระบวนการกระตุ้นรังไข่ ระหว่างกระบวนการนี้ ฝ่ายหญิงจะได้รับยาฮอร์โมนที่ช่วยในการกระตุ้นการเติบโตของไข่ที่มีคุณภาพสูง

ต่อมา ไข่เหล่านี้จะถูกสกัดจากรังไข่ด้วยกระบวนการเก็บไข่ ในเวลาเดียวกัน ฝ่ายชายจะทำการหลั่งอสุจิ ไข่และอสุจิจะถูกนำมารวมกันในห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิสนธิและทิ้งไว้เป็นเวลาหลายวันเพื่อให้เกิดการเติบโตของตัวอ่อน

เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตหลังจากผ่านไปหลายวัน เซลล์บางส่วนจะถูกสกัดออกเพื่อทำการตรวจทางพันธุกรรม ระหว่างการตรวจ ชนิดและจำนวนโครโมโซมถูกนำมาวิเคราะห์ จากนั้นตัวอ่อนแต่ละตัวจะถูกคัดแยกโดยโครโมโซม XX คือเพศหญิง และโครโมโซม XY คือเพศชาย ข้อมูลนี้ทำให้สามารถเลือกเพศของลูกซึ่งจะเป็นการกำหนดเพศของตัวอ่อนที่จะนำไปฝัง จากนั้น การตรวจทางพันธุกรรมอีกครั้งหนึ่งจะช่วยระบุความผิดปกติของโครโมโซม รวมถึงภาวะทางกรรมพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับเพศ

เมื่อพ่อแม่ได้เลือกเพศที่ต้องการแล้ว แพทย์ก็จะสามารถส่งตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดเข้าไปฝังตัวในมดลูกโดยหวังว่าการฝังตัวจะสำเร็จและฝ่ายหญิงมีผลการตั้งครรภ์เป็นบวก

การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมก่อนการฝังตัว (PGT) คือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการระบุเพศของตัวอ่อนซึ่งสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นทารกที่กำเนิด มีอัตราความถูกต้องคือ 96% ประโยชน์เพิ่มเติมของวิธีนี้คือเนื่องจาก IVF treatment ทำให้เกิดตัวอ่อนจำนวนมาก คุณสามารถแช่แข็งและใช้ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้โดยที่มีการระบุเพศไว้แล้วในขั้นตอน PGT กระบวนการนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะกับผู้หญิงอายุมากที่เสี่ยงต่อการแท้งเนื่องจากความผิดปกติของตัวอ่อน การตรวจยีนสามารถรับประกันได้ว่ามีการฝังตัวอ่อนที่สุขภาพดีและผลลัพธ์คือทารกที่สุขภาพดี

การระบุเพศด้วยวิธีแยกเพศเชื้ออสุจิ (Ericsson Method)

วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้สำหรับการเลือกเพศลูก โดยเป็นการพยายามคัดแยกอสุจิที่ว่ายเร็วออกจากอสุจิที่ว่ายช้า กระบวนการนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าอสุจิที่ว่ายเร็วมักจะมีโครโมโซม Y ที่จะทำให้ตั้งครรภ์ทารกเพศชาย ส่วนอสุจิที่ว่ายช้าจะมีโครโมโซม X ที่จะทำให้ตั้งครรภ์ทารกเพศหญิง

ในกระบวนการนี้ อสุจิที่จำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์ทารกเพศที่ต้องการจะถูกคัดแยกและทำการผสมเทียมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สำหรับวิธีที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า IVF และไม่ล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกาย ความแม่นยำของกระบวนการจะต่ำกว่าและมีโอกาสต่ำกว่าที่จะประสบผลสำเร็จ อ้างอิงจาก Ericsson อัตราการประสบผลสำเร็จจะอยู่ระหว่าง 75-80% คุณอาจต้องผ่านกระบวนการผสมเทียมหลายครั้งกว่าจะตั้งครรภ์ได้สำเร็จ และศูนย์ผู้มีบุตรยากก็ไม่ใช้วิธีนี้กันอย่างแพร่หลาย

การเลือกเพศด้วยวิธีธรรมชาติ (Shettles Method)

วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิธีอื่น ๆ โดยเป็นการวางแผนมีเพศสัมพันธ์ในวันที่เฉพาะเจาะจงในรอบเดือนของฝ่ายหญิง การมีเพศสัมพันธ์ด้วยท่าเฉพาะ และความลึกของการสอดใส่เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการตั้งครรภ์ทารกเพศใดเพศหนึ่ง การบันทึกอุณหภูมิร่างกายของฝ่ายหญิงมีส่วนช่วยในการคำนวณการตกไข่และระบุว่าเมื่อไรคือเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีเพศสัมพันธ์

วิธีนี้ทำได้โดยให้คู่รักวางแผนมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ใกล้เคียงกับวันไข่ตกให้มากที่สุดหากต้องการเพศชาย และมีเพศสัมพันธ์ 2-4 วันก่อนวันไข่ตกหากต้องการเพศหญิง ซึ่งวิธีนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าอสุจิที่มีโครโมโซม Y จะว่ายเร็วกว่าแต่ไม่สามารถอยู่รอดได้นานเท่ากับอสุจิที่ว่ายช้ากว่าแต่อยู่รอดนานกว่า ซึ่งเป็นอสุจิที่มีโครโมโซม X

แม้จะมีการระบุว่าอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ทารกเพศหญิงอยู่ที่ 75% และอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ทารกเพศชายอยู่ที่ 80% แต่ก็อาจเป็นข้อมูลที่เกินจริง วิธีธรรมชาติใด ๆ ก็ตามยังมีโอกาสสำเร็จอยู่ที่ 50-50% ในการตั้งครรภ์ทารกทั้งเพศชายและเพศหญิง

วิธี Whelan (Whelan Method)

วิธีนี้เป็นการชี้แนะคู่รักว่าเวลาใดเหมาะสมที่จะมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้ตั้งครรภ์ทารกเพศที่ต้องการ แต่วิธีนี้ขัดแย้งกับ Shettles Method ในบางประการ โดยวิธีนี้เสนอว่าการมีเพศสัมพันธ์ใกล้กับวันไข่ตกจะทำให้ตั้งครรภ์ทารกเพศหญิง ในขณะที่การมีเพศสัมพันธ์ 4-6 วันก่อนอุณภูมิร่างกายจะสูงขึ้นจะทำให้ตั้งครรภ์ทารกเพศชาย ซึ่ง Elizabeth Whelan ผู้คิดค้นวิธีนี้คาดการณ์ไว้ว่าเทคนิคของเธอมีประสิทธิภาพ 68% ในการตั้งครรภ์ทารกเพศชาย และมีประสิทธิภาพ 56% ในการตั้งครรภ์ทารกเพศหญิง

สรุป

มีหลายตัวเลือกสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเลือกเพศลูก อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกที่แม่นยำที่สุดคือการตรวจทางพันธุกรรมระหว่างการทำ IVF treatment ส่วนวิธีอื่น ๆ นั้นยังไม่ถูกรับรองทางวิทยาศาสตร์ แม้จะมีการระบุอัตราความสำเร็จไว้เท่าไรก็ตาม สำหรับทางเลือกเหล่านี้ โดยมากจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติหรือโอกาสที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็น 50-50% ในการตั้งครรภ์ทารกเพศชายหรือเพศหญิง หากคุณต้องการเลือกเพศของลูกจริง ๆ IVF ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณประสบผลสำเร็จ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest