ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแช่แข็งไข่หรือตัวอ่อน

ไข่ของผู้หญิงส่วนใหญ่จะค่อย ๆ มีสุขภาพถดถอยลงเมื่ออายุเกิน 30 ปี และเมื่อไข่มีสุขภาพแย่ลง โอกาสที่จะปฏิสนธิและพัฒนากลายเป็นทารกก็ย่อมน้อยลง ดังนั้น เมื่อผู้หญิงอายุเกิน 30 ปีแล้ว การตั้งครรภ์จะยากขึ้นเรื่อย ๆ…