อะไรคือความแตกต่างระหว่าง IVF Treatment กับเด็กหลอดแก้ว?

เมื่อคู่รักพบว่าการตั้งครรภ์เป็นเรื่องยากก็มักมองหาการรักษาภาวะมีบุตรยาก ปัญหาในการตั้งครรภ์อาจเกิดจากฝ่ายชายหรือหญิงก็ได้ ซึ่งภาวะต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของสาเหตุที่เป็นไปได้…