กระบวนแช่แข็งไข่ (Egg Freezing)

กฎหมาย กฎและข้อบังคับของไทยที่บังคับใช้

การแช่แข็งไข่มีไว้สำหรับสตรีที่ต้องการชะลอการมีบุตรและรักษาภาวะเจริญพันธุ์ไว้ ด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งไข่ ผู้ที่เลือกที่จะมีลูกในช่วงอายุ 40 ปีถึง 50 ปียังมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากอายุของมดลูกไม่ได้เสื่อมเร็วเท่ากับอายุของรังไข่และไข่ มีหลายกรณีที่ดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเลือกที่จะแช่แข็งไข่ของพวกเขาเพื่อให้สามารถดำเนินอาชีพการแสดงต่อได้

สตรีที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งสามารถเลือกที่จะแช่แข็งไข่ เนื่องจากอนาคตนั้นไม่แน่นอน และยังมีโอกาสที่กระบวนการผลิตไข่จะได้รับความเสียหายจากการรักษา เช่น การฉายรังสี

สตรีที่ต้องการรักษาภาวะเจริญพันธุ์เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพหรือการศึกษา

จากการพิสูจน์แล้วว่าภาวะเจริญพันธุ์มีการลดลงตามช่วงอายุ สตรีจำนวนมากจึงเลือกที่จะแช่แข็งไข่ในระยะแรกของกระบวนการสืบพันธุ์ไว้

กระบวนการแช่แข็งไข่

ขั้นตอนที่หนึ่ง

ขั้นตอนแรกของการแช่แข็งไข่ คือ เพื่อที่จะเก็บไข่จากผู้บริจาค ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมนที่ใช้ในการทำ IVF ก่อนเก็บไข่ กระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 10 วัน เมื่อไข่โตพอที่จะเก็บแล้ว จะใช่เข็มเพื่อเจาะดูดไข่ขณะที่คนไข้หญิงได้รับยาสลบ

ขั้นตอนที่สอง

ขั้นตอนที่สองของกระบวนการแช่แข็งไข่ คือการแช่แข็งไข่จนกว่าจะละลายไข่ออกมาเมื่อพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่สองของกระบวนการทำ IVF ไข่จะถูกนำไปปฏิสนธิ และตรวจสอบเพื่อดูว่าไข่ใบไหนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อนแล้วย้ายกลับเข้าโพรงมดลูกแล้ว อีกไม่ช้าตัวอ่อนจะโตขึ้นและกำเนิดเป็นทารกที่มีความปกติต่อไป