การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูก

EMBRYO TRANSFER

การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกคืออะไร?

การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรักษา IVF ซึ่งตัวอ่อนจะถูกย้ายเข้าไปยังมดลูกของหญิงที่จะตั้งครรภ์

การย้ายตัวอ่อนนั้น สามารถย้ายแบบ “สด” ในรอบเดียวกับรอบกระตุ้นของ IVF หรือ ย้ายรอบ “แช่แข็ง” ซึ่งตัวอ่อนจะถูกแช่แข็งเก็บไว้ ก่อนจะละลายออกมาเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก

ข้อดีของการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งคืออะไร?

  • ร่างกายมีเวลาฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติหลังจากฉีดยาจำนวนหลายเข็มในรอบการกระตุ้นไข่เพื่อทำ IVF
  • การใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งให้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติต่อการฝังตัวอของตัวอ่อนมากกว่า
  • ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นน้อยลง
  • ความเครียดทางอารมณ์น้อยลงเนื่องจากขั้นตอนการผลิตไข่นั้นได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งปัญหาเรื่องตัวอ่อนที่จะสามารถใช้ได้ก็คลี่คลาย และมั่นใจว่ามีตัวอ่อนใส่แน่นอนแล้ว
  • คุณสามารถวางแผนวันว่างที่จะย้ายตัวอ่อนที่เหมาะสมกับความต้องการได้
  • ตัวอ่อนแช่แข็งสามารถจัดเก็บในสถานะแช่แข็งได้อย่างไม่มีกำหนด
  • ยากระตุ้นอาจทำให้เกิดการตอบสนองต่อยาที่มากเกินไป หรือที่เรียกว่า “hyperstimulation” ซึ่งหมายถึงระดับฮอร์โมนเพศหญิงอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ป่วยเหล่านี้จะไม่สามารถย้ายตัวอ่อนรอบสดได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ที่เป็นผลตามมาอาจทำให้เกิดอันตรายกับฝ่ายหญิงได้
  • ยากระตุ้นจะปรับเปลี่ยนสถานะของเยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้อยู่ในสภาพที่แย่กว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในการฝังตัวของตัวอ่อน
  • ผู้ป่วยที่ต้องการประเมินสถานะโครโมโซมของตัวอ่อนต้องแช่แข็งตัวอ่อนทั้งหมด เพื่อการย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งต่อไป

กระบวนการที่ใช้ในการทำ IVF