ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร สำหรับผู้หญิง

ตรวจเลือดสำหรับผู้หญิง 
ตรวจด้านโลหิตวิทยาตรวจหาการติดเชื้อตรวจฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
ตรวจดูความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด CBCตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากภูมิคุ้มกันAnti-HIVตรวจระดับฮอร์โมน Estradiol (E2)ฮอร์โมน T3 (Triiothyronine)
ตรวจกรุ๊ปเลือด ABOตรวจหาไวรัสตับอักเสบซีจากภูมิคุ้มกันAnti-HCVตรวจระดับฮอร์โมน Follicle Stimulating Hormone (FSH)ฮอร์โมน Free T3
ตรวจหมู่เลือด RHตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHBsAgตรวจระดับฮอร์โมน Progesterone (P4)ฮอร์โมน T4 (Thyroxine Free)
 ตรวจคัดกรองซิฟิลิสตรวจระดับฮอร์โมน Luteinizing Hormone (LH)ฮอร์โมน TSH
 ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันตรวจระดับฮอร์โมน Anti-Mullerian Hormone (AMH(LH) 
  ตรวจระดับฮอร์โมน Testrosterone (T) 

อัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอดเพื่อตรวจนับจำนวนฟอลลิเคิล พร้อมทั้งตรวจรังไข่ทั้งสองข้าง รวมถึงมดลูก (วันที่ 2 หรือ 3 ของประจำเดือน) เพื่อดูว่าปกติหรือจำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม