การส่องกล้องโพรงมดลูก

การส่องกล้องโพรงมดลูกคืออะไร

การส่องกล้องโพรงมดลูก ใช้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาในมดลูก กล้องส่องมดลูกเป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกล้องโทรทรรศน์ที่บางและเบา เป็นการตรวจปากมดลูกโดยการส่องกล้องผ่านปากมดลูก ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยพยาธิสภาพของมดลูกและสามารถใช้เป็นวิธีการผ่าตัดแบบแทรกแซง

การส่องกล้องโพรงมดลูกทำอย่างไร

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอน คุณอาจได้รับยาเพื่อช่วยในการผ่อนคลายหรือยาสลบ หรือใช้ยาชาเฉพาะส่วนเพื่อป้องกันความเจ็บปวด หากคุณได้รับยาสลบ คุณจะหลับตลอดช่วงการผ่าตัด

Speculum ซึ่งเป็นเครื่องตรวจภายใน จะถูกสอดเข้าช่องคลอดเป็นขั้นตอนแรก จากนั้นกล้องส่องมดลูกจะถูกสอดผ่านปากมดลูกเข้าสูบริเวณมดลูกเบาๆ หลังจากนั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือของเหลว เช่น สารละลายน้ำเกลือ (น้ำเกลือ) จะถูกส่งผ่านกล้องส่องมดลูกเข้าไปในมดลูกเพื่อขยายมดลูก ปริมาณของของเหลวที่ใช้จะถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบตลอดการส่องกล้อง ก๊าซหรือของเหลวนั้นจะช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นเยื่อบุโพรงมดลูกและช่องเปิดสู่ท่อนำไข่ด้วยการมองผ่านกล้องส่องมดลูก ถ้าหากมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหรือกระบวนการรักษาอื่นๆ เครื่องมือก็จะถูกส่งผ่านกล้องส่องมดลูกด้วยเช่นกัน