ตรวจความพร้อมก่อนมีบุตร สำหรับผู้ชาย

ตรวจภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ชาย

ตรวจเลือดสำหรับผู้ชาย
ตรวจด้านโลหิตวิทยา ตรวจหาการติดเชื้อ ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
ตรวจดูความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด CBC ตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากภูมิคุ้มกัน
Anti-HIV
ตรวจระดับฮอร์โมน TSH
ตรวจกรุ๊ปเลือด ABO ตรวจหาไวรัสตับอักเสบซีจากภูมิคุ้มกัน
Anti-HCV
 
ตรวจหมู่เลือด RH ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
HBsAg
 
  ตรวจคัดกรองซิฟิลิส  
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ
ปริมาณ การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว
จำนวนตัวอสุจิ รูปร่างของตัวอสุจิ