การคัดแยกตัวอสุจิด้วยนวัตกรรมไมโครชิพ

FERTILE PLUS™ Microfluidic Sperm Sorting Chip

จากข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า 1 ใน 5 ของผู้ชายที่มีสุขภาพดี อายุระหว่าง 18 – 25 ปี มีปัญหาเรื่องจำนวนอสุจิ และมีเพียง 5-15% ของอสุจิเท่านั้นที่มีรูปร่างปกติ 

ด้วยวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนต้องทำงานด้วยความท้าทายในการคัดแยกตัวอสุจิที่ “เหมาะสม” สำหรับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

อุปกรณ์ด้านการเจริญพันธุ์ของเรา ช่วยขจัดความจำเป็นในการเตรียมตัวที่ใช้เวลานานและเทคนิคการปั่นเหวี่ยงที่สร้างความเสียหายต่อตัวอสุจิ 

เป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนสามารถคัดเลือกอสุจิที่มีการเคลื่อนไหวสูงกว่า รูปร่างดีกว่า ROS ที่สร้างความเสียหายน้อยลงและการแตกหักของ DNA ในอสุจิลดลง

ข้อดีของอุปกรณ์ช่วยการเจริญพันธุ์ของเรา

  • ใช้ชิพเพื่อคัดแยกตัวอสุจิที่เหมาะสมและ …
  • ไม่ต้องเตรียมตัวเพื่อเก็บตัวอย่าง 
  • ขั้นตอนได้มาตรฐานและไม่ซับซ้อน
  • ไม่ใช้เทคนิคการปั่นเหวี่ยงที่ทำลายตัวอสุจิ
  • ได้อสุจิตามปริมาตรที่ต้องการเพื่อใช้กับการทำ ICSI, IUI และ IVF
  • ขนาดและระยะฟักตัวได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการคัดแยกสูงสุด
  • สามารถคัดเลือกอสุจิที่มีการเคลื่อนไหวสูง, รูปร่างปกติ, ROS ต่ำ, การแตกหักของ DNA ต่ำ